Đại hội đồng cổ đông

Thư mời Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 20/06/2023 10:44

 

 Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết về Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO 

Tài liệu Đại hội đồng thường niên năm 2023:

Chương trình ĐHCĐ 2023

Tờ trình thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban thẩm tra ĐHCĐ 2023

Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết ĐHCĐ

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm vu· kinh doanh năm 2023

Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2022. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023

Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2023

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán

Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương 2022 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương 2023

Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng, tiền lương HĐQT, BKS năm 2023

Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO

Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO

Tờ trình miễn nhiệm vai trò thành viên HĐQT

  Gởi bạn bè   Bản in   Lưu tin

Video clip
Thông tin hỗ trợ

Sovilaco
028.39976320
Tổng lượt truy cập4,793,672
Khách đang online16
Thăm dò ý kiến
Thông tin cần biết
Bảng giá chứng khoán Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá vàng Dự báo thời tiết LIÊN KẾT WEBSITE

Trụ sở chính Công ty SOVILACO:

Đia chỉ: 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 3997 6320 - Fax: 028. 3997 6321
Email: [email protected]

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)