Công bố thông tin » Đại hội đồng cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐ CĐ thường niên năm 2020 12/05/2020 10:48

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐ CĐ thường niên năm 2020.

Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 05/07/2019 17:22

 Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Biên bản của Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco

 Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco

Công bố thông tin về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 20/06/2019 9:34

 

Thông báo: Chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10/05/2019 15:52

 

Công bố thông tin về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 07/05/2019 15:56

 

Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 23/06/2018 17:54

   Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Xem chi tiết tại đây

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 12/06/2018 23:32

 

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 12/06/2018 23:11

  Tải tài liệu Đại hội:

(Xin quý cổ đông vui lòng nhấp chuột vào nội dung cần tải)

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017.

- Tờ trinh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018 - 2019; Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.

- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.

- Tờ trình tiền thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018.

- Tờ trinh tiền thưởng và thù lao của Ban kiểm soát năm 2018.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.

- Báo cáo về việc xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thế Hiên

- Bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Sơ yếu lý lịch của ông Huỳnh Ngọc Thông

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2018

- Quy chế bầu cử bầu sung HĐQT 

Công bố thông tin thời gian Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2018 12/06/2018 16:49

 n

 Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco

Nghị quyết thông qua chương trình nghị sự và các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 12/06/2018 15:00

   Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua các chương trình nghị sự và các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco

Video clip
Thông tin hỗ trợ

Sovilaco
028.39976320
Tổng lượt truy cập4,793,672
Khách đang online66
Thăm dò ý kiến
Thông tin cần biết
Bảng giá chứng khoán Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá vàng Dự báo thời tiết LIÊN KẾT WEBSITE

Trụ sở chính Công ty SOVILACO:

Đia chỉ: 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 3997 6320 - Fax: 028. 3997 6321
Email: [email protected]

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)