Công bố thông tin » Đại hội đồng cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BẦU CÁC CHỨC DANH TRONG HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH 05/10/2021 20:44

 Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO xin công bố thông tin các chức danh trong Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021., NHIỆM KỲ 2020-2024 05/10/2021 20:41

 Công ty Cổ phần  Nhân lực Quốc tế SOVILACO xin công bố thông tin kết quả Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020 - 2024

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020 - 2024 30/09/2021 17:50

 - Thông báo số 47/SVLC-TB ngày 30/9/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO.

Thời gian: 09 giờ 00, thứ hai ngày 04 tháng 10 năm 2021
Hình thức tổ chức: Trực tuyến
Địa điểm chính trực tuyến: Hội trường Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO
Địa chỉ: Số 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem chi tiết thông báo tại đây
 
- Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 30/9/2021 của Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO thông qua ngày và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020 -2024. Xem chi tiết tại đây
 
- Thông báo số 48/SVLC-TB ngày 30/9/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO về việc phân công các bộ phận tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2020 - 2024. Xem chi tiết tại đây
Nghị quyết của HĐQT về việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2020 - 2024 25/08/2021 19:47
 Nghị quyết của HĐQT về việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO. Xem chi tiết tại đây
Thông báo về việc cung cấp địa chỉ thư điện tử để tạo tài khoản tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến 13/08/2021 20:52

 * Thông báo về việc cung cấp địa chỉ thư điện tử để tạo tài khoản tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến. Xem chi tiết tại đây

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020 - 2024 06/08/2021 17:01

 

  • Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020 - 2024. Xem chi tiết tại đây
  • Thông báo số 32/SVLC-TB ngày 06/8/2021 của Hội đồng Quản trị công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020 - 2024. Xem chi tiết  tại đây
  • Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 06/8/2021 của Hội đồng Quản trị công ty. Xem chi tiết  tại đây

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 03/08/2021 22:14

 

  • Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua dự thảo “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử", thông qua dự thảo Phụ lục 1- Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử, thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu, Ban giám sát và Ban thư ký  tại đây
  • Quyết định số 03/QĐ-SVLC-HĐQT ngày 03/8/2021 của HĐQT về việc thay thế thành viên Ban Kiểm phiếu, Ban giám sát để kiểm phiếu và giám sát Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  tại đây
  • Nghị quyết số 001-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/8/2021 Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản  tại đây
  • Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến tại đây
  • Phụ lục 1 hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử tại đây
Quyết đinh về việc thành lập Ban kiểm phiếu, Ban giám sát và Ban thư ký để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 02/08/2021 20:42

 

Công bố thông tin về việc chốt ngày giao dịch cuối cùng để lập danh sách cổ đông 30/06/2021 16:36

Video clip
Thông tin hỗ trợ

Sovilaco
028.39976320
Tổng lượt truy cập4,793,672
Khách đang online31
Thăm dò ý kiến
Thông tin cần biết
Bảng giá chứng khoán Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá vàng Dự báo thời tiết LIÊN KẾT WEBSITE

Trụ sở chính Công ty SOVILACO:

Đia chỉ: 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 3997 6320 - Fax: 028. 3997 6321
Email: [email protected]

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)