Công bố thông tin » Người thực hiện công bố thông tin

Thay đổi số lượng cổ đông và cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 23/01/2024 16:27

Công Ty Cổ Phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO Công bố thông tin về số lượng và cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

 

Thông báo hủy đăng ký giao dịch chứng khoán - mã SVL và có yêu cầu hủy đăng ký chứng khoán tại VSD 13/05/2022 15:25
Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO Thông báo về việc chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán SVL và hủy đăng ký giao dịch chứng khoán tại VSD.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO 08/04/2022 16:36
 Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO xin công bố thông tin Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO 

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UpCOM 23/03/2022 16:47
 Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết về Nghị quyết về việc thủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UpCOM của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO.
Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 07/02/2022 12:54
 Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO xin Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.
Xem chi tiết tại đây
Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Hà Nội và văn phòng đại diện tại Đô Lương - Nghê An 30/12/2021 15:30
 Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO xin  công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Hà Nội và văn phòng đại diện tại Đô Lương - Nghê An. Xem chi tiết tại đây
Công bố thông tin về việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO 13/12/2021 16:09

Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO xin công bố thông tin về việc thông báo thay đổi Người được ủy quyền thực hiện Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Công bố thông tin về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 21/10/2021 10:27

Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO xin công bố thông tin về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Công bố thông tin thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 03/03/2021 8:28

Công ty Cổ phần Nhân lực Nhân lực Quốc tế SOVILACO xin Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Xem chi tiết tại đây

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 03/02/2021 15:44

 Công ty Cổ phần Nhân lực Nhân lực Quốc tế SOVILACO xin Thông báo về việc tạm hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Xem chi tiết tại đây

Video clip
Thông tin hỗ trợ

Sovilaco
028.39976320
Tổng lượt truy cập4,793,672
Khách đang online18
Thăm dò ý kiến
Thông tin cần biết
Bảng giá chứng khoán Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá vàng Dự báo thời tiết LIÊN KẾT WEBSITE

Trụ sở chính Công ty SOVILACO:

Đia chỉ: 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 3997 6320 - Fax: 028. 3997 6321
Email: [email protected]

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)