Đại hội đồng cổ đông

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 31/05/2022 16:22
 Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết về Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO.

 

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022

- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2021. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022.

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

- Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO

- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO

- Tờ trình tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

- Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 của Người quản lý Công ty, người lao động

  Gởi bạn bè   Bản in   Lưu tin

Video clip
Thông tin hỗ trợ

Sovilaco
028.39976320
Tổng lượt truy cập4,793,672
Khách đang online9
Thăm dò ý kiến
Thông tin cần biết
Bảng giá chứng khoán Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá vàng Dự báo thời tiết LIÊN KẾT WEBSITE

Trụ sở chính Công ty SOVILACO:

Đia chỉ: 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 3997 6320 - Fax: 028. 3997 6321
Email: [email protected]

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)