Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020 -2024 18/06/2021 15:43

 

 Tài liệu chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020 – 2024
1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Tổng kết nhiệm kỳ 1 và Kế hoạch NK 2020 – 2024
3. Báo cáo của Ban Điều hành năm 2020 – Phương hướng NK 2020 - 2024
4. Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2021
5. Báo cáo Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021
7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020
9. Tờ trình về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết toán lương năm 2020 và Phương án chi trả lương năm 2021
10. Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021
11. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao , tiền lương, tiền thưởng HĐQT và CBCNV năm 2021
12. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao BKS năm 2021
13. Điều lệ Tổ chức và hoạt động, các quy chế của Công ty SOVILACO
13.1 Điều lệ công ty SOVILACO NK 2020 -2024
13.2 Quy chế hoạt động của HĐQT
13.3 Quy chế nội bộ về quản trị công ty
13.4 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
14. Thông báo kết thức nhiệm kỳ của HĐQT và BKS NK 2015-2019
15. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT làm việc với Công ty Bắc Hà, bao gồm chấm dứt hợp tác với Công ty Bắc Hà
16. Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty SOVILACO, NK 2020 – 2024
16.1 SYLL – Ông Nguyễn Ngọc Vũ Ngọc Chương
16.2 SYLL – Ông Huỳnh Ngọc Thông
16.3 SYLL – Ông Nguyễn Xuân Trung
16.4 SYLL – Bà Phạm Thị Hồng Vân
16.5 SYLL – Bà Hà Thị Thông
16.6 SYLL – Ông Lê Văn Huy
16.7 SYLL – Bà Nguyễn Kim Tuyến
16.8 SYLL – Ông Trần Duy Long

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024. Xem chi tiết

Tài liệu hướng dẫn để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết trực tuyến. Xem chi tiết tại đây

  Gởi bạn bè   Bản in   Lưu tin

Video clip
Thông tin hỗ trợ

Sovilaco
028.39976320
Tổng lượt truy cập4,793,672
Khách đang online6
Thăm dò ý kiến
Thông tin cần biết
Bảng giá chứng khoán Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá vàng Dự báo thời tiết LIÊN KẾT WEBSITE

Trụ sở chính Công ty SOVILACO:

Đia chỉ: 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 3997 6320 - Fax: 028. 3997 6321
Email: [email protected]

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)