Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 27/06/2020 16:12

Tải tài liệu Đại hội:   (Xin quý cổ đông vui lòng nhấp chuột vào nội dung cần tải)

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả 2019

3. BAO CAO NĂM 2019 CUA BKS

4. Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019

5. Tờ trình về việc chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

6. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

7.Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

8. Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

9. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

10. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng, tiền lương HĐQT và CBCNV năm 2020

11. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao và lương BKS năm 2020

12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP NLQT SOVILACO

13. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

14. Tờ trình về việc xin chủ trương miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

  Gởi bạn bè   Bản in   Lưu tin

Video clip
Thông tin hỗ trợ

Sovilaco
028.39976320
Tổng lượt truy cập4,793,672
Khách đang online32
Thăm dò ý kiến
Thông tin cần biết
Bảng giá chứng khoán Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá vàng Dự báo thời tiết LIÊN KẾT WEBSITE

Trụ sở chính Công ty SOVILACO:

Đia chỉ: 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 3997 6320 - Fax: 028. 3997 6321
Email: [email protected]

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)