Sovilaco
www.sovilaco.com.vn

Thi tay nghề thợ hàn xì E7-3

 Công ty Cổ Phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO đã tổ chức cho lao động thi tay nghề thợ Hàn xì E7-3 vào ngày 05/10/2023.

Tuyển thường xuyên lao động thợ Hàn E7-3 

  

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)