Sovilaco
www.sovilaco.com.vn

Thủ tục và phí xin visa cho lao động đi làm việc tại Malaysia

 

Ngày 13/3/2017, Cục Quản lý lao động ngoài nước có công văn số 277/QLLĐNN-NBCAĐNA thông báo về việc thực hiện Trung tâm một cửa (One Stop Centre) cho việc xin visa vào Malaysia của lao động Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể như sau:

 1. Bắt đầu từ ngày 17/3/2017, tất cả lao động Việt Nam xin visa đi làm việc tại Malaysia sẽ làm thủ tục xin Visa tại các địa chỉ sau:

Tại Hà Nội:

One Stop Center

Gelex tower 3rd floor

52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tại thành phố Hồ Chí Minh:

One Stop Center

Resco Tower 4th floor

94-96 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

2. Mức phí làm visa:

Lệ phí visa: 140.000 đồng Việt Nam

Phí làm thủ tục: 1.230.000 đồng Việt Nam

Tổng phí: 1.370.000

<<nguồn : http://www.dolab.gov.vn>>

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)