Sovilaco
www.sovilaco.com.vn

11.741 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 4 năm 2017

 

 Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 4 năm 2017 là 11.741 lao động (4.411 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 5.538 lao động (1.719 lao động nữ), Nhật Bản: 4.459 lao động (1.904 lao động nữ), Hàn Quốc: 844 lao động (164 lao động nữ), Malaysia: 95 lao động (55 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 567 lao động (513 lao động nữ), Macao: 44 lao động nữ, Algeria: 112 lao động nam, UAE: 29 lao động nam và các thị trường khác.

Như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2017, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 34.313 lao động (12.680 lao động nữ), đạt 32,68% kế hoạch năm 2016 và bằng 112,05% so với cùng kỳ năm ngoái.

<< nguồn : http://dolab.gov.vn >>

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)