Tin tức

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

                                   THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 08/12/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:
- Thời gian: 8h00’ - Thứ Ba, ngày 24 tháng 5 năm 2016.
- Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO
Số 01 Phổ Quang, Phường 2 - Quận Tân Bình, TP-HCM

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong Quý IV năm 2015.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động quản lý điều hành trong Quý IV năm 2015.
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong Quý IV năm 2015.
- Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015; Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016.
- Tờ trình tiền thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Tờ trình tiền thưởng và thù lao của Ban kiểm soát năm 2016.

III. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:
Quý Cổ đông xem và tải bộ tài liệu Đại hội trên website của Công ty tại địa chỉ www.sovilaco.com.vn để nghiên cứu và mang theo sử dụng tại Đại hội.

IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI
Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền
Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền (theo mẫu trong bộ tài liệu của Đại hội) trực tiếp hoặc qua fax, email, qua đường bưu điện trước 16h00’ ngày 20/5/2016 tới địa chỉ:
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO.
- Địa chỉ; số 01 Phổ Quang, P.2-Q.TB, TP.HCM.
Fax: 08.39976 321 hoặc ĐT: 08.39976 320
- Người nhận: Mr.Lê Việt Dũng/Mrs. Xuân Thành
- Email: vietdung.sovilaco@gmail.com; tranhaxuanthanh@gmail.com.


                                                                            

                                                                                 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                               Chủ tịch

                                                                                                (đã ký)
                                                                                       
 Nguyễn Thế Hiên

Ghi chú: Quý cổ đông tự lo chi phí đi lại khi về dự Đại hội.

Tải tài liệu Đại hội:

(Xin vui lòng nhấp chuột vào nội dung cần tải)

- Thư mời họp
- Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền
- Chương trình đại hội
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban điều hành
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình KQ KD quý IV 2015 và KH KD năm 2016.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016.
- Tờ trình thù lao HĐQT năm 2016.
- Tờ trình thù lao và lương của Ban kiểm soát.

-    Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015

  Gởi bạn bè   Bản in   Lưu tin

Video clip
Thông tin hỗ trợ
Hỗ trợ website

Sovilaco
028.39976320
Tổng lượt truy cập4,793,672
Khách đang online31
Thăm dò ý kiến
Thông tin cần biết
Bảng giá chứng khoán Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá vàng
Dự báo thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE

Trụ sở chính Công ty SOVILACO:

Đia chỉ: 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 3997 6320 - Fax: 08. 3997 6321
Email: sovilaco@hcm.fpt.vn
WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)